Gå till innehåll

Välkommen till hemsidan om det agila företaget!

Både teori och praktik talar för att företag är mera framgångsrika för alla sina intressenter om de drivs agilt och med maximal anpassningsförmåga i stället för toppstyrt och med formalistisk detaljplanering. Mera långsiktigt och hållbart blir det också.

Vi som samlat tankarna kring detta i vår gemensamma bok, Det agila företaget, och i talrika framträdanden på konferenser och seminarier, är en praktiskt orienterad akademiker, universitetslektorn Göran, och en reflekterande praktiker, gamle handelsbankaren Lennart.

På den här sajten fortsätter vi att samla tankar och kommentarer kring hur främst svenska företag utvecklas för att bli mer eller mindre kundorienterade, mera långsiktiga eller mera kortsynta, mer eller mindre bra på att anpassa sig till omvärldsförändringar, bättre på att motivera sina medarbetare till bra affärer och bättre eller sämre på modern tillitsstyrning.

Lennart & Göran

Nyheter

Sverigeturnén fortsätter

Vår Sverigeturné på Frontitkontor, som Lennart inledde i Malmö, fortsätter närmast i Stockholm och i Linköping. Den 6/2 kan ni höra oss båda i Stockholm och den 11/2 kommer Göran till Linköping:

Intervju med Göran av Civilekonomerna

Rebecka Guzman på Civilekonomerna har gjort en utförlig intervju med Göran: