Gå till innehåll

Välkommen till hemsidan om det agila företaget!

Både teori och praktik talar för att företag är mera framgångsrika för alla sina intressenter om de drivs agilt och med maximal anpassningsförmåga i stället för toppstyrt och med formalistisk detaljplanering. Mera långsiktigt och hållbart blir det också.

Vi som samlat tankarna kring detta i vår gemensamma bok, Det agila företaget, och i talrika framträdanden på konferenser och seminarier, är en praktiskt orienterad akademiker, universitetslektorn Göran, och en reflekterande praktiker, gamle handelsbankaren Lennart.

På den här sajten fortsätter vi att samla tankar och kommentarer kring hur främst svenska företag utvecklas för att bli mer eller mindre kundorienterade, mera långsiktiga eller mera kortsynta, mer eller mindre bra på att anpassa sig till omvärldsförändringar, bättre på att motivera sina medarbetare till bra affärer och bättre eller sämre på modern tillitsstyrning.

Lennart & Göran

Nyheter

Gå en utbildning om Det agila företaget!

Göran håller en utbildning på FEI om Det agila företaget den 25-26 augusti:

Det agila företaget

Sverigeturnén på Frontit fortsätter

Vår Sverigeturné på Frontitkontor, som Lennart inledde i Malmö, fortsatte i Stockholm den 6/2 och i Linköping den 11/2. Tack för två jättetrevliga arrangemang med väldigt kloka och positiva åhörare!

Lennart inspirerade Livsmiljö Gävle

Den 10 februari höll Lennart en inspirationsföreläsning för sektorledningen och alla medarbetare inom Livsmiljö Gävle, som består av de tidigare kommunala förvaltningarna Samhällsbyggnad och Kultur & fritid. Titeln var Organisation i förändring och handlade om hur man även i offentlig verksamhet kan vara kundorienterad, tillämpa tillitsstyrning och undvika onödig byråkrati. Dessutom vikten av att implementeringen av ett modernare styrningssätt sker medvetet, konsekvent och med allas deltagande.

Intervju med Göran av Civilekonomerna

Rebecka Guzman på Civilekonomerna har gjort en utförlig intervju med Göran: