Gå till innehåll

Välkommen till hemsidan om det agila företaget!

Både teori och praktik talar för att företag är mera framgångsrika för alla sina intressenter om de drivs agilt och med maximal anpassningsförmåga i stället för toppstyrt och med formalistisk detaljplanering. Mera långsiktigt och hållbart blir det också.

Vi som samlat tankarna kring detta i vår gemensamma bok, Det agila företaget, och i talrika framträdanden på konferenser och seminarier, är en praktiskt orienterad akademiker, universitetslektorn Göran, och en reflekterande praktiker, gamle handelsbankaren Lennart.

På den här sajten fortsätter vi att samla tankar och kommentarer kring hur främst svenska företag utvecklas för att bli mer eller mindre kundorienterade, mera långsiktiga eller mera kortsynta, mer eller mindre bra på att anpassa sig till omvärldsförändringar, bättre på att motivera sina medarbetare till bra affärer och bättre eller sämre på modern tillitsstyrning.

Lennart & Göran

Nyheter

Controllerdagen 2019

Vi är båda med och arrangerar Controllerdagen som i år äger rum i Uppsala den 3e april. Göran kommer att prata under rubriken Tillitsstyrning - fungerar det i praktiken?  Det högintressanta programmet innehåller också punkter som att Mats Alvesson pratar om Funktionell dumhet och Annika Meinhardt om Passion som drivkraft. Se hela programmet här.

Så styr man med tillit

Lyssna på en blogg Health for Wealth har spelat in med Göran:

96: Så styr man med tillit

Ledningsgruppsdagen 2019

Stort tack till alla er som i hård konkurrens med andra talare valde att lyssna på oss på Ledningsgruppsdagen och tack till alla som köpte vår bok!

Med anledning av Ledningsgruppsdagen har vi också skrivit en blogg om ledningsgruppsarbete och lördagsgodis:

Ledningsgruppsarbete – om lördagsgodis och micromanagement

Agila Marknadsdagarna 2019

Lennart är keynote speaker på Agila Marknadsdagarna i Stockholm den 10-11 april:

 

 

 

Kurs om det agila företaget

Gå en kurs med Göran om det agila företaget på FEI den 8-9 maj 2019:

Det Agila Företaget

Bonus kan hämma kreativiteten

Läs en intervju med bl a Göran i Chef & Karriär: