Gå till innehåll

Media

Vi måste vara mer som fiskstim!

När vi pratar om dynamik och osäker omvärld vinner man snabbhet. Ju närmre verksamheten, brukaren och kunden du kan fatta beslutet desto snabbare blir du och ju mer kan du anpassa dig efter kundens specifika önskemål.

Läs intervjun med Göran av Rebecka Guzman på Civilekonomerna.

Agila HR-podden om det agila företaget

Mod är extremt viktigt! Det handlar ju mycket om att släppa på kontrollen uppe i toppen. Ska man göra det måsta man vara modig och man måste ha tålamodet att invänta de positiva effekterna som ofta kommer, men som man inte kan vara säker på.

Lyssna på ett avsnitt ur Agila HR-podden.

Så styr man med tillit

Många av våra medarbetare gör ju ganska kvalificerade arbetsuppgifter på fritiden - de har höga positioner i facket, inom politiska partier och ofta i idrottsföreningar t ex. Hur kommer det sig då att dom bara kan utföra de enklaste uppgifterna på jobbet?

Lyssna på en pod som Health for Wealth spelat in med Göran.

I full frihet!

Ju mer snabbföränderlig omvärlden blir desto mindre kan chefer och ledningsgrupper förväntas sitta inne med alla svar. En toppstyrd organisation behöver delegera makt och initiativ nedåt för att förbli robust när konsumentbeteenden skiftar. Medarbetare i periferin uppfattar ofta förändringar och behov tidigare än de högre cheferna.

Läs intervjun med Lennart i HR People, december 2018.

Tillitsbaserad styrning låter ju bra, men ­fungerar det verkligen i praktiken?

Sannolikheten att personalen ska maska eller fatta beslut som gynnar dem själva på organisationens bekostnad är lägre i organisationer som bygger på tillit, än i en traditionell organisation som bygger på omfattande utvärdering och granskning.

Läs Görans artikel i Organisation & Samhälle nr 2 2018.

Bli ett fiskstim – då når ditt företag framgång!

Det är ett mänskligt drag att ju osäkrare omständigheter, desto mer söker vi efter struktur och ordning, något att hålla oss i när det stormar. Det är en viktig förklaring till att skenbart starka ledare, som Putin, Trump, Erdogan och andra, kommer fram i oroliga tider.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet den 11:e februari 2018.

Becoming an Agile Company

My major advice is that you have to give up much more than you think. Much more. Many organizations change too little while hardly no one changes too much!

Ben Linders, InfoQ, does an e-mail interview with Göran and Lennart.

The Agile Company for Agile People

It's easier to be agile when you're young and small, than when you are big and old. So the trick is to remain agile. Because decentralisation is like a rubber band; if you don't hold on to both ends it will snap back, back to centralisation, back to hierarchy, back to bureaucracy!

Watch our presentation at Agile People Sweden 2017.

Att leda och styra den Agila Organisationen

Vi skulle helt enkelt få bättre  organisationer. De skulle tjäna samhället bättre, de skulle tjäna sina kunder bättre, de skulle vara oerhört mycket mer stimulerande för utbildade människor att arbeta i och de skulle dessutom på lång sikt skapa bättre lönsamhet för sina ägare.

Podcast där Uppsala HR Arena intervjuar Lennart, Göran och Eva Norrman Brandt.

Paneldebatt i Almedalen 2017

Man styr inte så förtvivlat mycket, utan man ser till att organisationen är så flexibel som möjligt och så uppmärksam som möjligt på vad som händer i omvärlden och på marknaden.

Se hela paneldebatten med Lennart här.

Släpp loss medarbetarna!

Många anställda tvingas delta i aktiviteter utan att förväntas reflektera över om de tillgodoser några verkliga kund- och marknadsbehov. Det var inte för att utföra sådana enkelspåriga jobb som de skaffade sin utbildning. Deras professionella kunskap utnyttjas inte, deras förmåga att se vad som skulle kunna göras bättre efterfrågas inte.

Läs debattartikeln i Expressen den 11:e mars 2017.

Belöningar kan minska kreativitet och motivation

Som om detta inte vore nog finns det hundratals experiment som visar att yttre belöningar ofta minskar både motivation och kreativitet. Till exempel kan experiment visa att försökspersoner faktiskt är mer motiverade att delta i experiment om de inte får betalt jämfört med om de får betalt.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet den 22:a februari 2017.