Gå till innehåll

Media

Blir man agil med agila metoder?

Hör Görans syn på saken i den här föreläsningen från Mittuniversitetskursen Agilt ledarskap och tillitsstyrning (läs mer om kursen under fliken Pernicitas AB):

 

Lyssna på Lennart ge sin syn på budgetering mm

Här kommer ytterligare en föreläsning från kursen Agilt ledarskap och tillitsstyrning:

 

Vad hände med budgeteringen under pandemin?

Läs om Görans och hans studenters spaning här:

 

Dags att skrota detaljplanerna!

Det skapar ett inåtblickande beteende i hela organisationen, där alla bara strävar efter att uppfylla
budgetar och planer. Men ju mer man detaljplanerar,
desto mindre fokus riktas mot kunden, marknaden och
omgivande ekonomin.

Lennart blir intervjuad i Kvalitetsmagasinet. Läs artikeln här!

Varför misslyckas så många agila transformationer?

Att man är agil i delar av organisationen skapar också konflikter mellan de agila delarna och de mindra agila delarna. [...] De agila delarna uppfattar de traditionella delarna som stelbenta och byråkratiska, medan de traditionella delarna uppfattar de agila delarna som oprofessionella och hattiga.

Göran med flera blir intervjuade av Frida Mangen på AgilaHRpodden om ett alltför vanligt problem, nämligen varför agila transformationer ofta misslyckas.

Agila HR-podden om det agila företaget

Mod är extremt viktigt! Det handlar ju mycket om att släppa på kontrollen uppe i toppen. Ska man göra det måsta man vara modig och man måste ha tålamodet att invänta de positiva effekterna som ofta kommer, men som man inte kan vara säker på.

Lyssna på ett avsnitt ur Agila HR-podden.

Så styr man med tillit

Många av våra medarbetare gör ju ganska kvalificerade arbetsuppgifter på fritiden - de har höga positioner i facket, inom politiska partier och ofta i idrottsföreningar t ex. Hur kommer det sig då att dom bara kan utföra de enklaste uppgifterna på jobbet?

Lyssna på en pod som Health for Wealth spelat in med Göran.

I full frihet!

Ju mer snabbföränderlig omvärlden blir desto mindre kan chefer och ledningsgrupper förväntas sitta inne med alla svar. En toppstyrd organisation behöver delegera makt och initiativ nedåt för att förbli robust när konsumentbeteenden skiftar. Medarbetare i periferin uppfattar ofta förändringar och behov tidigare än de högre cheferna.

Läs intervjun med Lennart i HR People, december 2018.

Tillitsbaserad styrning låter ju bra, men ­fungerar det verkligen i praktiken?

Sannolikheten att personalen ska maska eller fatta beslut som gynnar dem själva på organisationens bekostnad är lägre i organisationer som bygger på tillit, än i en traditionell organisation som bygger på omfattande utvärdering och granskning.

Läs Görans artikel i Organisation & Samhälle nr 2 2018.

Bli ett fiskstim – då når ditt företag framgång!

Det är ett mänskligt drag att ju osäkrare omständigheter, desto mer söker vi efter struktur och ordning, något att hålla oss i när det stormar. Det är en viktig förklaring till att skenbart starka ledare, som Putin, Trump, Erdogan och andra, kommer fram i oroliga tider.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet den 11:e februari 2018.

Att leda och styra den Agila Organisationen

Vi skulle helt enkelt få bättre  organisationer. De skulle tjäna samhället bättre, de skulle tjäna sina kunder bättre, de skulle vara oerhört mycket mer stimulerande för utbildade människor att arbeta i och de skulle dessutom på lång sikt skapa bättre lönsamhet för sina ägare.

Podcast där Uppsala HR Arena intervjuar Lennart, Göran och Eva Norrman Brandt.

Släpp loss medarbetarna!

Många anställda tvingas delta i aktiviteter utan att förväntas reflektera över om de tillgodoser några verkliga kund- och marknadsbehov. Det var inte för att utföra sådana enkelspåriga jobb som de skaffade sin utbildning. Deras professionella kunskap utnyttjas inte, deras förmåga att se vad som skulle kunna göras bättre efterfrågas inte.

Läs debattartikeln i Expressen den 11:e mars 2017.

Belöningar kan minska kreativitet och motivation

Som om detta inte vore nog finns det hundratals experiment som visar att yttre belöningar ofta minskar både motivation och kreativitet. Till exempel kan experiment visa att försökspersoner faktiskt är mer motiverade att delta i experiment om de inte får betalt jämfört med om de får betalt.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet den 22:a februari 2017.