Gå till innehåll

Pernicitas AB

Göran har en lång erfarenhet av undervisning från främst Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala Universitet, men har också ägnat sig mycket åt vidareutbildning av praktiker på olika sätt. Dessutom är han medförfattare till en av de ledande internationella läroböckerna i ekonomi- och verksamhetsstyrning - Management Control Systems. Sen en tid driver han sin egen firma, Pernicitas AB, där han säljer utbildningsinsatser till såväl universitetsvärlden som andra utbildningsinstitut. Göran erbjuder allt från lärarinsatser och kursansvar till kursutveckling och framtagande av nya kurser, seminarier, workshops etc. Ämnesområdena sträcker sig från agil management och tillitsstyrning till mer traditionella ämneskurser inom management, styrning och redovisning. Firman startade i mars 2022 och så här långt har Göran bedrivit undervisning för ett antal uppdragsgivare som presenteras nedan. I de fall där jag fått tillgång till omdömen om kurserna och tillåts publicera dessa, kan ni se exempel på sådana:

Lunds universitet

Kan vara en bild av svan och jordens vatten

Industriell ekonomi fortsättningskurs

Lärare VT22, kursutveckling VT23

Som namnet antyder är detta en fortsättningskurs i verksamhetsstyrning och ges på campus i Lund. Till VT23 utvecklades kursen och bl a Management Control Systems, som Göran är medförfattare till, infördes som kurslitteratur.

Intressant! Management control systems-delen var väldigt intressant och föreläsaren gjorde det ännu
intressantare med exempel från hans liv!

Deltagare på kursen

KTH:

Industriell ekonomistyrning för I

Kursansvarig lärare HT22

Detta är en av KTH:s huvudkurser i industriell ekonomi. Kursen ges av Göran huvudsakligen på distans och den baseras på den kända läroboken Management Control Systems som Göran är medförfattare till.

Strategic Management Control

Kursansvarig lärare HT22

Detta är i princip samma kurs som ovan, fast på engelska. Den ges huvudsakligen på distans och Management Control Systems är huvudlitteratur.

IHM Business School:

IHM Business School lanserar ny kurs inom Live Shopping tillsammans med Streamify | IT-Retail.se

Agil affärsekonomi

Kursdesign och kursansvarig lärare, tills vidare.

Detta är en mycket uppskattad distanskurs som ingår i IHM:s lika uppskattade program för agila projektledare. Kursen ger en grund i redovisning och ekonomisk styrning, men huvuddelen handlar om hur styrningen behöver anpassas för att inte sätta hinder för en agil utveckling.

Kursen agil affärsekonomi var en rejäl ögonöppnare för vilken stor påverkan de ekonomiska styrmodellerna faktiskt har på förmågan att kunna vara agil.

Albin Eriksson, Operations Manager, Saab

Det har varit både mycket bra och lärorikt. Jag känner mig tacksam för att ha dig som lärare, och den inspirerande litteraturen har verkligen gjort inlärningen givande.

Isak Barelias, IT-konsult, Videntum

Mittuniversitetet:

Ansökan om antagning till senare del av program | miun.se

Agilt ledarskap och tillitsstyrning

Kursdesign och kursansvarig lärare tills vidare

Kursen som ges av Mittuniversitetet är en uppskattad distanskurs som vänder sig till yrkesverksamma personer inom näringslivet och offentlig sektor, som håller på att införa eller planerar att införa agilt ledarskap och tillitsstyrning.

Otroligt viktigt och intressant ämne. Detta behöver fler organisationer lära sig mer om.

Deltagare på kursen

Jag har inte läst kurs av den här typen tidigare under arbetslivet och är positivt överraskad vilken kompetens man kan bygga på sig för verksamheten på få veckor.

Deltagare på kursen

Trailer för kursen:

 

Företagsekonomiska institutet (FEI)

FEI_Logo+Symbol+Tagline_Rosa_CMYK - FMF - Fastighetsmäklarförbundet

Det agila företaget

Kursdesign och kursansvarig lärare, tills vidare

Kursen vänder sig till dig som vill att hela organisationen ska bli agil och fokuserar mycket på alla byråkratiska hinder som behöver undanröjas for att möjliggöra detta.

Ekonomistyrning II

Kursdesign och lärare, tills vidare

Kursen vänder sig till praktiker och behandlar bland annat ekonomiska rapporter, budgetering och prestationsmätning. Den ger en grund i att förstå och använda dessa verktyg, men också en kritisk analys av vilka problem de kan ge upphov till.

Ekonomistyrning III

Kursdesign och lärare, tills vidare

Detta är en fortsättning på kursen ovan och ger en inblick i metoder för mer strategisk, kundorienterad och agil ekonomistyrning. Den vänder sig till praktiker som vill lära sig mer än de traditionella ekonomistyrningsmetoderna.

Kursen ifrågasätter normer kring toppstyrt management i en omvärld som blir allt mer stökig och var oerhört givande. Med skarpa analyser och intressanta case från verkligheten tar man del av Görans föreläsningar.

Denice Jagborn, VD KENPO Sandwich

IPF:

IPF – Vi sätter forskning i arbete

ReflEx

Erfarenhetsutbytesledare, tills vidare

Reflex är en grupp reflekterande ekonomichefer och controllers som tre dygn per år träffas för att utbyta erfarenheter, analysera problem, hjälpa varandra att hitta lösningar och ha trevligt!

Om folk bara visste hur bra detta är skulle alla vilja vara med!

Bengt Vernerson, interim ekonomichef