Gå till innehåll

Välkommen till hemsidan om det agila företaget!

Både teori och praktik talar för att företag är mera framgångsrika för alla sina intressenter om de drivs agilt och med maximal anpassningsförmåga i stället för toppstyrt och med formalistisk detaljplanering. Mera långsiktigt och hållbart blir det också.

Vi som samlat tankarna kring detta i vår gemensamma bok, Det agila företaget, och i talrika framträdanden på konferenser och seminarier, är en praktiskt orienterad akademiker, universitetslektorn Göran, och en reflekterande praktiker, gamle handelsbankaren Lennart.

På den här sajten fortsätter vi att samla tankar och kommentarer kring hur främst svenska företag utvecklas för att bli mer eller mindre kundorienterade, mera långsiktiga eller mera kortsynta, mer eller mindre bra på att anpassa sig till omvärldsförändringar, bättre på att motivera sina medarbetare till bra affärer och bättre eller sämre på modern tillitsstyrning.

Lennart & Göran

Nyheter

Controlling och HR - Antagonister eller partners?

Göran och Frida Mangen (Agila HR-Podden) intervjuas i Civilekonomen om relationen mellan de två avdelningarna i en agil organisation. Tanken var ju att vi skulle prata om detta på den inställda Controllerdagen, men här kan ni i alla fall ta del av våra tankar!

Gå en utbildning om Det agila företaget!

Göran håller en utbildning på FEI om Det agila företaget den 10-11 februari:

Det agila företaget/Agilt ledarskap