Handelsbanksmodellen – sjunger den på sista versen eller står den starkare än någonsin?

I vår bok gör vi en grundlig beskrivning av Handelsbanksmodellen och dess framväxt. Vi beskriver bankens managementmodell som agil, decentraliserad, kundorienterad, obyråkratisk och bevisligen hållbart värdeskapande för både kunder, ägare och andra intressenter. Mot denna bakgrund finner vi det naturligt att kommentera de senaste händelserna i Handelsbanken och hur de kan tänkas påverka managementmodellen. Men … Fortsätt läsa Handelsbanksmodellen – sjunger den på sista versen eller står den starkare än någonsin?