Gå till innehåll

Gärna en bra agil metod, men först väl implementerade agila värderingar och en stark agil kultur!

Fokus på människor?

Redan i boken The Management of Innovation från 1961 hävdas att hur stort behovet av innovation är i en organisation har stor betydelse för vilken typ av managementsystem organisationen behöver. Ett stort behov av innovation talar för ett organiskt managementsystem, medan ett lågt behov av innovation talar för ett mekanistiskt. Vad som utmärker de olika systemen framgår i tabellen nedan. Men det som är mest relevant i den här diskussionen är att medan fokus i mekanistiska system är på teknik, rutiner och metoder är det på människor, kultur och värderingar i organiska system. Och denna distinktion är minst lika relevant och viktig idag som 1961!

Källa: Burns & Stalker: The Management of Innovation

De flesta managementfilosofier kan också placeras in på en skala mellan mekanistisk och organisk, vilka i sin tur har olika mycket fokus på metoder och kultur. En del strävar också efter att blanda mekanistiska och organiska inslag, metoder och kultur. Lean Management är ett bra exempel på detta. Ambitionen att blanda mekanistiskt och organiska inslag behöver inte alltid vara fel, även om man då bygger in motsättningar som kan vara förvirrande och svåra att implementera. Problem uppstår däremot garanterat om man försöker implementera organiska managementfilosofier huvudsakligen med hjälp av teknik och metoder!

Problem uppstår garanterat om man försöker implementera organiska managementfilosofier huvudsakligen med hjälp av teknik och metoder!

Trots det kan frestelsen att göra just detta vara mycket stor. Teknik och metoder är konkreta och lätta att förstå och därmed mycket enklare att sälja in, antingen man är konsult eller verksamhetsutvecklingschef. Kultur och värderingar, däremot, är något abstrakt och flummigt och kan göra chefer och medarbetare både förvirrade och frustrerade. Varför då inte börja med metoderna så följer nog kulturen efter vad det lider, tycks därför många Leankonsulter resonera.

Eller fokus på metoder?

Problemet är dock att kulturen inte alls följer efter vad det lider, och med metoder som Six Sigma och processtandardisering hamnar man snarare i mekanistiska filosofier som Scientific Management och Fordism än i Lean Management! Resultatet blir att Lean av många uppfattas som en utpräglad mekanistisk och byråkratisk filosofi. Utvecklingen har gått så långt att begreppet Lean blivit så förbrukat att det knappt används längre. Som ett exempel på hur bortglömt begreppet är kan vi berätta att bara någon enstaka av knappt 40 studenter på en managementkurs hösten 2018 ens har hört begreppet – och studenter brukar ha bra koll på moderna managementfilosofier!

Vi menar att alla vi som förordar agila filosofier kan behöva tänka på detta så att vi inte går i samma fälla. Agila filosofier är organiska snarare än mekanistiska. Så om vi vill undvika att agila synsätt går samma öde till mötes som Lean, gäller det att i första hand med emfas lyfta fram kultur och värderingar och först därefter teknik och metoder!

1 reaktion på ”Gärna en bra agil metod, men först väl implementerade agila värderingar och en stark agil kultur!

  1. Andreas Blume

    Absolut enig. En utmaning är att organiskt management kräver mer av ledarskapet såväl som medarbetare (levande värderingar som uppmuntrar till individuell handling, stark tro på medarbetare, kontinuerliga samtal om vilka man vill vara och vart man är påväg) och då är det lätt att blanda in teknik och metoder när ledarna/kulturbärarna allt för ofta brister i kampanda och förmåga att coacha. Det är lättare att vara ledare om man kan peka på kpier som inte nås än att coacha en organisation att bli framgångsrik. Tack för intressant läsning

    Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *